บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร 02-735-0581-8
  • th

Monitoring


Monitoring

ระบบตรวจสอบสภาวะแวดล้อม

ระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ Environment Monitoring System (ตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและแจ้งเตือนอัตโนมัติ)

สอบถาม
ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล

ระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ Micro DCIM (ระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก) โครงสร้างพื้นฐานห้อง Data Center

สอบถาม
ระบบตรวจสอบการทำงาน Battery

ระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ VRLA Battery Monitoring System (ระบบตรวจสอบการทำงานของ Battery)

สอบถาม
ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม ELSA

ระบบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ Water Leak Detector (ระบบตรวจจับน้ำรั่วซึม) อุปกรณ์ตรวจจับน้ำรั่วซึมยี่ห้อ ELSA

สอบถาม