บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร 02-735-0581-8
  • th

Physical Security


Physical Security

ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก ป้องกันเพลิง

Micro Data Center (ศูนย์ข้อมูลขนาดเล็ก ชนิดป้องกันเพลิง) เป็นตู้เซฟที่รองรับการป้องกันทางกายภาพสำหรับ server rack

สอบถาม
IT Security Room (ห้องมั่นคง)

ห้องมั่นคงด้าน IT ของบริษัท Rittal มีระบบป้องกันอันตรายทางกายภาพที่หลากหลายภายในห้อง data center

สอบถาม
ตู้เซฟจัดเก็บข้อมูล Data Safes

การป้องกันภัยทางกายภาพ Data Safes (ตู้เซฟสำหรับจัดเก็บ สื่อเก็บข้อมูลสำรอง) ตู้เซฟสำหรับจัดเก็บสื่อ เก็บข้อมูลสำรอง Sistec S

สอบถาม